Instruksjoner for Internet Explorer

  • 1)Ved å trykke kjøre, vil du tillate nedlasting for å starte. Hvis nedlastingen ikke starter, Klikk her.

    IE Download
  • 2)Trykk Ja når vinduet ber deg om å tillate programmet å gjøre endringer i PCen.

    User Control