Hämta instruktioner för Internet Explorer

  • 1)Genom att trycka på Kör, kommer du tillåta nedladdningen startar. Om nedladdningen inte startar, Klicka här.

    IE Download
  • 2)Tryck på Ja när fönstret ber dig att låta appen att göra ändringar på datorn visas.

    User Control