Zrieknutie sa zodpovednosti

Informácie obsiahnuté v tejto webovej stránky je pre všeobecné informačné účely. Informácie sú poskytované prostredníctvom 2delete-spyware.com a zároveň sa snažíme udržiavať informácie aktuálne a správne je to možné, môžeme urobiť žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu, výslovné alebo predpokladané, o úplnosť, presnosť, spoľahlivosť, vhodnosť alebo dostupnosť s ohľadom na webovej stránky alebo informácie, produkty, služby alebo súvisiace grafiky obsiahnuté na internetovej stránke pre akýkoľvek účel. Akékoľvek spoliehanie sa budete na tieto informácie je preto prísne na vlastné nebezpečenstvo.Sme tiež nemôže zaručiť správnosť týchto informácií.

V žiadnom prípade budeme zodpovedný za akékoľvek straty alebo škody vrátane, bez obmedzenia, nepriame alebo následné straty alebo škody, alebo akejkoľvek straty alebo škody akejkoľvek vyplývajúcich zo straty údajov alebo ziskov vzniknutých z alebo v súvislosti s používaním tohto webu alebo jeho obchodovali s výrobkami.

Prostredníctvom tejto webovej stránke budete môcť prejsť na iné webové stránky, ktoré nie sú pod kontrolou 2delete-spyware.com. Nemáme kontrolu nad charakter, obsah a dostupnosť týchto webových stránok. Zahrnutie všetkých väzieb nevyhnutne neznamená, odporúčania alebo potvrdí názory v nich.Každé úsilie udržať stránky hore a beží hladko. Však 2delete-spyware.com nenesie žiadnu zodpovednosť za, a nebude zodpovedný za, internetovej stránke Zmena alebo sú dočasne nedostupná kvôli technickým problémom mimo našu kontrolu.

2delete-spyware.com informácie poskytuje články a iné odporúčania produktov. Používaním tejto stránky súhlasíte s tým, že Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek dôsledky na akékoľvek opatrenia prijaté v dôsledku prezeranie tejto stránky.Ponúkame odkazy na rôzne zabezpečenia súvisiacich softvérových produktov a nenesie zodpovednosť za škody PC alebo iného systému súvisiace problémy, ktoré vznikajú v dôsledku použitia predanej softvér na tejto webovej stránke.

Napokon, všetok obsah na 2delete-spyware.com a jeho stránky sa použitý alebo distribuovaný bez súhlasu vlastníka webovej lokality.

Pomocou 2delete-spyware.com súhlasíte s týmito podmienkami.