ดาวน์โหลดคำแนะนำสำหรับ Internet Explorer

  • 1)โดยกดเรียกใช้ คุณจะช่วยให้การดาวน์โหลดเพื่อเริ่มต้น ถ้าการดาวน์โหลดไม่เริ่ม คลิกที่นี่

    IE Download
  • 2)เมื่อปรากฏหน้าต่างขอให้คุณอนุญาตให้แอเปลี่ยนพีซีของคุณ กดใช่

    User Control