ถอนการติดตั้งโปรแกรม

ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์โดยใช้ค่าปริยายของซอฟต์แวร์ขอถอนการติดตั้งตัวเดิมออ promt:

 1. win7-searchไป เริ่มต้น เมนูให้เลือก โปรแกรม หรือ ทุกโปรแกรม
 2. ค้นหาในโฟลเดอร์สำหรับ โปรแกรมให้คลิกบนมันและเลือก ถอนการติดตั้ง โปรแกร
  uninstall-software-menu

ถอนการติดตั้งโปรแกร trough Windows 8/Windows 7/Vista แผงควบคุม:

 1. ไป เริ่มต้น ของเมนูได้
 2. เลือก แผงควบคุมได้
  start-control-panel
 3. เลือก โปรแกรมได้
  controlpaneldefault
 4. คลิก โปรแกรมต่างๆและมีคุณสมบัตินะ
 5. เลือก โปรแกรม โปรแกรมโดยการคลิกบนมันและจากนั้นคลิกที่ ถอนการติดตั้ง ปุ่ม ข้อควรจำ: คุณอาจจะต้องการผู้ดูแลระบบสิทธิ์การจะลบโปรแกรมได้
  uninstall-software

 

Windows XP โปรแกรมถอนการติดตั้งคำสั่ง:

 1. ไป เริ่มต้น ของเมนูได้
  start-menu-xp
 2. เลือก แผงควบคุมได้
 3. คลิกที่ เพิ่ม/ลบโปรแกรมแผงควบคุม ภาพไอคอนนะ
  control-panel
 4. ที่ เพิ่ม/ลบแผงควบคุม แสดงรายการของโปรแกรมต่างๆบนระบบของคุณ,รวมถึง ซอฟต์แวร์ได้ เลือก โปรแกรม เพื่อถอนการติดตั้งโดยการคลิกบนมันและจากนั้นคลิกที่ ลบ นปุ่ม
  remove-software-xp